യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ പരസ്യ​മായ വീടു​തോ​റു​മുള്ള ശുശ്രൂ​ഷ​യിൽ പ്രസിദ്ധരാണ്‌. യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗമാണ്, എങ്കിലും അവരുടെ പല വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അതുല്യമാണ്. ലോകവ്യാപകമായി 240 രാജ്യങ്ങളിൽ യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഈ വിക്കിഹൗ യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ഉപദേശങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദിയല്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഓരോ വായനക്കാരനും അന്വേഷിക്കേണ്ടതും നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും ആണ്. ഈ വിക്കി എങ്ങനെ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളും അവയുടെ പിന്നിലെ ചില കാരണങ്ങളും ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് യഹോവയുടെ സാക്ഷികളായ സുഹൃത്തുക്കളോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ പരിചയക്കാരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങൾ ഈ വിക്കി എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും.

പടികൾ

 1. യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ മനസ്സിലാക്കുക ഘട്ടം 1 എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ചിത്രം 1 യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് ധാരാളം വിമർശകരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് പ്രാഥമികമായി അവരുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സുവിശേഷ വേല, ബൈബിൾ നിലവാരങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ “വിലപേശൽ സാധ്യമല്ലാത്ത” പറ്റിനിൽക്കൽ, മുൻ അംഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കൽ, ചില വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പല “മുഖ്യധാര” പള്ളികളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ “വ്യത്യസ്‌തമാണ്”. അതുപോലെ, യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളെ​യും അവരുടെ പഠിപ്പി​ക്ക​ലു​ക​ളെ​യും ശരിക്കും മനസ്സി​ലാ​ക്കാൻ ആഗ്രഹി​ക്കു​ന്ന ഏതൊരാളും സമഗ്രമായ ഗവേഷണം നടത്തി വസ്‌തുതകൾ, കേട്ടുകേൾവികൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ നുണകൾ എന്നിവ തമ്മിൽ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
 2. യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ മനസ്സിലാക്കുക ഘട്ടം 2 എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ചിത്രം 2 അവരോടും നിങ്ങളോടും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്‌ത്യാനികളുടെ ആരാധനാരീതിയിലേക്ക്‌ തങ്ങൾ തിരിച്ചുപോയി എന്ന്‌ യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ക്രൈസ്‌തവലോകത്തിൽ പൊതുവായി കാണുന്ന പല വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും കാലക്രമേണ ഇവ ക്രിസ്ത്യാനിതര സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ക്രിസ്ത്യാനിത്വവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. തത്ഫലമായി, കാലക്രമേണ ബൈബിളിലെ യഥാർത്ഥ സന്ദേശവും യഥാർത്ഥ ഉപദേശങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി അവർ കരുതുന്നു. അതുപോലെ, 1870-കൾ മുതൽ അവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അന്നുമുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഒഴിവാക്കാനും ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ, മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാനും അത് പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. അതിനാൽ, ഈ വിശ്വാസം ഗവേഷണം ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും സമയമെടുക്കും.
 3. യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ മനസ്സിലാക്കുക ഘട്ടം 3 എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ചിത്രം 3 മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കൂ…
  • ക്രിസ്ത്യൻ വീക്ഷണങ്ങളുമായി സാമ്യം. ഉദാഹരണത്തിന്, സാക്ഷികൾ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം മറുവിലയിലൂടെയുള്ള രക്ഷയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റു പല ക്രിസ്ത്യാനികളെയും പോലെ, ബൈബിൾ ദൈവത്തിന്റെ അക്ഷരീയ വചനമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
  • നാമമാത്രമായ ക്രിസ്ത്യൻ വീക്ഷണങ്ങളുമായുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, സാക്ഷികൾ നരകാഗ്നിയിലോ ത്രിത്വത്തിലോ ഭൂരിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിലോ യേശു ഒരു കുരിശിൽ മരിച്ചുവെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു ലളിതമായ തടി സ്തംഭത്തിലാണ് (യഥാർത്ഥ കൊയിൻ ഗ്രീക്കിൽ “സ്റ്റൗറോസ്”). നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, സാക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് “ദൈവം സ്നേഹമാണ്” എന്നും സ്നേഹവാനായ ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ അവൻ ഒരിക്കലും തന്റെ ഭൗമിക മക്കളോട് അങ്ങനെയൊരു കാര്യം ചെയ്യില്ല എന്നാണ്. യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് 300 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ പഠിപ്പിക്കൽ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചതും ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വക്രബുദ്ധികളായ സഭാ നേതാക്കന്മാരാൽ അപ്പോസ്തലന്മാരാണെന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണ്. ബൈബിളിന് പിന്തുണയ്‌ക്കാനാവില്ലെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്‌ത്യാനിതര പഠിപ്പിക്കലായി സാക്ഷികളും ത്രിത്വത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നു. നരക സിദ്ധാന്തം പോലെ, അത് ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് “നിർബന്ധിതമായി കുത്തിവച്ചതാണ്” എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. നേരെമറിച്ച്, ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ അവർ മരിച്ചുവെന്നും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപയോഗിച്ച് യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും സാക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ആരാണ് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നതിന്റെ ആത്യന്തിക വിധികർത്താവ് അവനാണ്. അവർ പ്രവൃത്തികൾ 24:15, 1 കൊരിന്ത്യർ 15:12-21, വെളിപാട് 20:12,13 എന്നിങ്ങനെയുള്ള തിരുവെഴുത്തുകളും മറ്റു പലതും പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. പുനരുത്ഥാനം ഇല്ലെങ്കിൽ, എല്ലാ നല്ല ആളുകളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുകയും എല്ലാ ചീത്ത മനുഷ്യരും നരകത്തിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്താൽ, ഈ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരെല്ലാം ആരാണ് പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കുകയെന്നും അവർ ന്യായവാദം ചെയ്യുന്നു. തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പറുദീസ ഭൂമിയിൽ സാക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് വെളിപ്പാട് 21: 1-5-ൽ, അത് ഉടൻ തന്നെ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും. നിലവിലെ 8.3 ദശലക്ഷം അംഗങ്ങളിൽ 18,000 പേർ മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർ പറുദീസാ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാലക്രമേണ ക്രൈസ്‌തവലോകത്തിലെ പള്ളികളിൽ “ദൈവരാജ്യ”ത്തിന്റെ മുഴുവൻ സന്ദേശവും ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി സാക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ലൂക്കോസ് 4:43, 16:16, മത്തായി 9:35, 1 കൊരിന്ത്യർ 6:9-11 എന്നിങ്ങനെയുള്ള തിരുവെഴുത്തുകളും തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നു, കൂടാതെ യേശുവിന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും പ്രഖ്യാപനത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നുവെന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും അത് ഭാവിയിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിനുവേണ്ടി എന്തുചെയ്യുമെന്ന് ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആത്യന്തിക പരിഹാരമാണ് ദൈവരാജ്യം (യഹോവയുടെ രാജ്യം) ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യം യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും സാക്ഷികൾ കരുതുന്നു. ലോകമെമ്പാടും ഈ സന്ദേശം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് അവർ അറിയപ്പെടുന്നവരും ചിലപ്പോൾ അപകീർത്തികരവുമാണ്.
  • വാച്ച് ടവർ ബൈബിൾ ആൻഡ് ട്രാക്റ്റ് സൊസൈറ്റി. യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ വശം ന്യൂയോർക്കിലെ വാർവിക്കിലാണ് ആസ്ഥാനം. അവരുടെ ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സൊസൈറ്റികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം മത സാഹിത്യങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവും വിതരണവുമാണ്, അവയിൽ വീക്ഷാഗോപുരവും ഉണരുക! മാസികകൾ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമാണ്. തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഈ സംഘടനകളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതായി സാക്ഷികൾ കാണുന്നു. അതിനാൽ സാക്ഷികൾ ചിലപ്പോൾ തങ്ങളെ “പ്രസാധകർ” എന്ന് വിളിക്കും. ഈ പദം പൊതുവെ അവരുടെ പൊതു പ്രബോധനത്തെയും മത സാഹിത്യത്തിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള വിതരണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഭരണപരമോ മതപരമോ ആയ മാർഗനിർദേശത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ സാക്ഷികൾ പലപ്പോഴും “സമാജം” അല്ലെങ്കിൽ “വിശ്വസ്തനായ അടിമ” എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കും.
  • ധനസഹായം. തങ്ങളുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വേലയെ വിലമതിക്കുന്ന സാക്ഷികളിൽ നിന്നും സാക്ഷികളല്ലാത്തവരിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വമേധയാ ഉള്ള സംഭാവനകളാൽ മുഴുവൻ യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ സംഘടനയും പ്രാദേശിക രാജ്യഹാളുകളും പൂർണമായും ധനസഹായം നൽകുന്നു. അവരുടെ മീറ്റിംഗുകൾക്കിടയിൽ അവർ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെയോ കവറിൻറെയോ ചുറ്റുപാടും കടന്നുപോകാറില്ല. സാധാരണയായി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ ഒരു സംഭാവന പെട്ടി ഉണ്ട്, ആർക്കെങ്കിലും താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അജ്ഞാതമായി എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയും. സന്നദ്ധസേവകർ സാഹിത്യങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നു, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ സാഹിത്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ വീടുതോറുമുള്ള പോയി താത്‌പര്യമുള്ളവർക്ക് സാഹിത്യം സമർപ്പിക്കുന്നു. മത്തായി 10:8 ൽ “നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചു, സൗജന്യമായി നൽകുക” എന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിനെ അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. സാക്ഷികൾ അവരുടെ ഒരു സാഹിത്യത്തിനും പണം ഈടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവർ സ്വമേധയാ സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ഫണ്ടിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും സാഹിത്യങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നതിനും രാജ്യഹാളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമായി ലോകത്തിന്റെ ദരിദ്ര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പുനർവിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ, സാക്ഷികൾ, വിവേചനമില്ലാതെ, എല്ലാവർക്കും, ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ സാക്ഷികൾക്കും ഉള്ള അതേ സ്ഥിരമായ “ആത്മീയ ഭക്ഷണം” കഴിക്കാനും ഉള്ള കഴിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
  • മറ്റ് മതങ്ങളുടെ വീക്ഷണം. ക്രൈസ്‌തവലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത എല്ലാ മതങ്ങളും ദൈവത്തിൽനിന്നും അവന്റെ വചനമായ ബൈബിളിൽനിന്നും കൂടുതലോ കുറവോ അകന്നുപോയതായി സാക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളായി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ നന്നായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ കരുതുന്നു. ആരെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് നിസ്സാരമായി തോന്നിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ മതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെയേറെ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലോകവ്യാപകമായി “മഹാബാബിലോൺ” എന്ന് വിളിക്കുന്ന വ്യാജമതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വെളിപാട് 14:8, 16:19, 17:5, 18:2,10,21 എന്നിങ്ങനെയുള്ള തിരുവെഴുത്തുകൾ അവർ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
  • മിക്ക അവധി ദിവസങ്ങളുടെയും കാഴ്ച. 1920-കൾ മുതൽ സാക്ഷികൾ ക്രിസ്‌മസ് ആഘോഷം പുറജാതീയമെന്ന നിലയിൽ നിരസിച്ചു. ഈ അവധി ദിനങ്ങളുടെ പുറജാതീയ വേരുകൾ കാരണം സാക്ഷികൾ ജന്മദിനങ്ങൾ, ഈസ്റ്റർ, മാതൃദിനം, പിതൃദിനം, വാലന്റൈൻസ് ദിനം, മറ്റ് മിക്ക അവധിദിനങ്ങളും ആഘോഷിക്കാറില്ല. എന്നിരുന്നാലും, സാക്ഷികൾ യേശുവിന്റെ അവസാനത്തെ അത്താഴത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നു, അത് യഹൂദ പെസഹാ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നു. വിവാഹ വാർഷികവും വധുവും ബേബി ഷവറും ആഘോഷിക്കുന്നത് മിക്ക സാക്ഷികളുടെ വീടുകളിലും സാധാരണമാണ്.
  • ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ നാമമായ “യഹോവ” എന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകുക. ബൈബിളിന്റെ യഥാർത്ഥ കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളിൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമം YHWH എന്ന് ഏകദേശം 6,828 തവണ കാണപ്പെടുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തത്തുല്യമായത് യഹോവയാണ്. മറ്റ് ഭാഷകളിൽ ഇത് സമാനമായ ശബ്ദ പതിപ്പാണ്. സാക്ഷികൾ ആ പേര് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, കാരണം അത് ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥവും “വ്യക്തിപരവും” ആണെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എല്ലാറ്റിന്റെയും പിതാവും സ്രഷ്ടാവുമായ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് ബൈബിളിൽ യഹോവ എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവപുത്രനെ യേശു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദൈവനാമത്തിന്റെ ഈ ഊന്നലും പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തമായ വ്യത്യാസവും, ഭാഗികമായി, ത്രിത്വ സിദ്ധാന്തത്തെ അവർ നിരസിച്ചതിനെ തിരുവെഴുത്തുവിരുദ്ധമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.
  • അവസാന കാലത്തെ കാഴ്ച. ചാൾസ് ടേസ് റസ്സലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്താരാഷ്‌ട്ര ബൈബിൾ വിദ്യാർഥികൾ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ തുടക്കം മുതൽ, സാക്ഷികൾ അന്ത്യകാല പ്രവചനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. 1874 മുതൽ 1914 വരെയുള്ള കാലയളവാണ് അവസാന നാളുകളായി ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ആധുനിക കാലത്തെ സാക്ഷികൾ 1874-നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി നിരാകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ 1914 ചരിത്രത്തിലും തിരുവെഴുത്തിലും ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തിയ വർഷമായി നിലനിർത്തി. കാലക്രമേണ കാലക്രമേണ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എങ്ങനെ മാറിയെന്നും ബൈബിൾ ഗ്രാഹ്യത്തിനായി അവർ തുടർച്ചയായി തിരഞ്ഞതെങ്ങനെയെന്നും പഠിക്കുന്നത് ഈ വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
  • അതുല്യമായ പദാവലി. ഉദാഹരണത്തിന്, സാക്ഷികൾ അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് രാജ്യഹാളുകൾ എന്നാണ്, അല്ലാതെ പള്ളികളല്ല. സാക്ഷികൾ പരസ്പരം “സഹോദരൻ” എന്നും “സഹോദരി” എന്നും വിളിക്കുന്നു. അവർ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ “സത്യം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
  • വിമർശകർ എന്ത് പറയുന്നു, സാക്ഷി എന്ത് മറുപടി നൽകുന്നു. വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാന്യമായ ഒരു രാജിയും ഇല്ല, അത് ഒരു വ്യക്തി വിട്ടുപോകുന്നത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണെന്നും ധാർമ്മികമായി ദുർബലരോ ദുഷ്ടനോ ആണെന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഏതൊരു അംഗത്തിനും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോകാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മീറ്റിംഗുകൾക്ക് വരുന്നത് നിർത്താമെന്നും സാക്ഷികൾ മറുപടി നൽകുന്നു. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ താഴ്ന്ന ധാർമിക നിലവാരങ്ങളാൽ സഭയെ തിരുവെഴുത്തുപരമായി ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും ആയി നിലനിർത്താൻ തങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് സാക്ഷികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർ (ഭ്രഷ്‌ക്കരിക്കപ്പെടുന്നവർ) വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവർ അകറ്റിനിർത്തപ്പെടുന്നുവെന്നും വിമർശകർ പറയുന്നു. പുറത്താക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ “സുബോധം വരാൻ” സഹായിക്കാനാണ് അത്തരം ഒഴിവാക്കൽ എന്ന് സാക്ഷികൾ മറുപടി നൽകുന്നു. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പലരും തിരിച്ചുവരുന്നുവെന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഉയർന്ന ശതമാനവും കൗമാരപ്രായക്കാരായ “തങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നവരാണെന്നും”. അപൂർവ്വമായി ആരെങ്കിലും തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ പുറത്താക്കപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് സാക്ഷികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. പകരം, ഒരു സാക്ഷിയെ പുറത്താക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക കാരണം അവർ ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ മനോഭാവമാണ്. രക്തം ഉൾപ്പെടുന്ന വൈദ്യചികിത്സ നിരസിച്ച കൗമാരപ്രായക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില സാക്ഷികളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി മറ്റു വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രക്തം നിരസിക്കുന്നത് മരണത്തിനോ അപകടത്തിനോ കാരണമാകുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് സാക്ഷികൾ മറുപടി നൽകുന്നു. നേരെമറിച്ച്, രക്തപ്പകർച്ച അനേകം സങ്കീർണതകളിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് പഠനങ്ങളിലേക്ക് സാക്ഷികൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. കൂടാതെ, ആത്യന്തികമായി എല്ലാ സാക്ഷികളും (മുതിർന്നവരും കൗമാരക്കാരും) രക്തം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവരുടെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തോട് ഉത്തരവാദികളാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
  • വിശ്വാസത്തിന് പുറത്തുള്ളവരുടെ കാഴ്ച. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:4, വെളിപാട് 12:9 എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത് സാത്താനാണെന്ന് സാക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ മനുഷ്യരുടെയും ചില ആത്മാക്കളുടെയും മത്സരവും ദൈവത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് ഇത് നൽകിയ വെല്ലുവിളിയും കാരണം ദൈവം ഇത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്ന് അവർ പെട്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആ പ്രശ്നത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ജെയിംസ് 4:4 പോലെയുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ, വിശ്വാസത്തിന് പുറത്തുള്ളവരുമായുള്ള അവരുടെ അടുത്ത ബന്ധം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ സാക്ഷികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അവരെ “ലോകത്തിൽ” “ദൈവവുമായുള്ള ശത്രുതയിൽ” വീക്ഷിക്കുന്നു.
  • ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വീക്ഷണം. പലരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ, ശാസ്ത്രം ബൈബിളുമായി വൈരുദ്ധ്യമുള്ളിടത്ത്, സാക്ഷികൾ എപ്പോഴും ബൈബിളിന്റെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭൂമിക്ക് ശതകോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് സാക്ഷികൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ ഫോസിൽ തെളിവുകളാൽ വികലവും പൊരുത്തമില്ലാത്തതും യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്തുണയ്‌ക്കാത്തതുമാണെന്ന് നിരസിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ആദാമും ഹവ്വയും ആണെന്നും ബിസി 2370 ൽ ലോകം മുഴുവൻ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അകപ്പെട്ടുവെന്നും സാക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.
  • രക്തത്തിന്റെ കാഴ്ച. ക്രിസ്ത്യാനികളോട് “രക്തം വർജ്ജിക്കാൻ” കൽപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ 15:29 പോലുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ രക്തപ്പകർച്ചയും മുഴുവൻ രക്തം, ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ, വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടുന്ന വൈദ്യചികിത്സകളും നിരസിക്കുന്നു. രക്തത്തിന്റെ മറ്റ് അംശങ്ങൾ “മനസ്സാക്ഷിയുടെ കാര്യം” ആയി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ രക്തപ്പകർച്ച നിരസിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ശരാശരി സാക്ഷി ഇതിനെ ഒരു ജീവിതവും മരണവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായി കരുതുന്നത് തെറ്റാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ സാക്ഷികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മിക്കവാറും എല്ലാ വിവരങ്ങളും രക്തപ്പകർച്ചയുടെ അപകടസാധ്യതകളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു, അതേസമയം രക്തം ഇതര ബദലുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ, വിശ്വാസത്തിന് പുറത്തുള്ള ആരെങ്കിലും രക്തപ്പകർച്ച നിരസിച്ചതിന് ശേഷം മരിക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷിയുടെ വിവരണം വായിക്കുമ്പോൾ, അവർ ഞെട്ടിയേക്കാം, അത് രക്തപ്പകർച്ചയുടെ അഭാവം മൂലമാണെന്ന് അനുമാനിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, മിക്ക കേസുകളിലും ഇത് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് കാണിക്കുന്ന കാര്യമായ പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ആ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കേസ് ആരംഭിക്കുന്നത് നിരാശാജനകമായിരുന്നു എന്നാണ്. വിശ്വാസത്തിനെതിരായ പക്ഷപാതപരമായ വാർത്താ മാധ്യമ കവറേജാണ് സാക്ഷികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, രക്തപ്പകർച്ചയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, രക്തപ്പകർച്ചകൾ സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ സാക്ഷികൾ ശരിയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ ഒരു ശേഖരം വർധിച്ചുവരികയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാത്തരം പഠനങ്ങളും ഒരേ നിഗമനത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ചിലർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി ആശുപത്രികൾ ഇതിനകം തന്നെ “രക്തരഹിതമായി” മാറിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ മറ്റു പലതും ഉടൻ പിന്തുടരും. അത് ചില ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകൾ മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ ആശുപത്രികളും. മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖ ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധരും വിദഗ്ധരും “രക്തരഹിത” ഓപ്പറേഷനുകൾ, ട്രോമ കെയർ (അങ്ങേയറ്റം ട്രോമ പോലും), മറ്റ് ചികിത്സകൾ എന്നിവയെ ഭാവിയിലെ “സ്വർണ്ണ നിലവാരത്തിലുള്ള” ചികിത്സയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് വൈദ്യചികിത്സയോടുള്ള ഈ പുതിയ സമീപനത്തിലെ നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ.
  • അവരുടെ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകൾ. ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ (ഇരുണ്ട യുഗങ്ങളിൽ) ഏതാണ്ട് അണഞ്ഞുപോയതായി സാക്ഷികൾ കരുതുന്നു. തങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തം കാലക്രമേണ മാറുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും തിരുവെഴുത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഗ്രാഹ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രസക്തമാണെന്നും സാക്ഷികൾ വലിയതോതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ടെന്ന് ആദ്യം സമ്മതിക്കുന്നത് സാക്ഷികളാണ്. ബൈബിളിന്റെ തുടർച്ചയായ ഗവേഷണത്തിന്റെയും പഠനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഗ്രാഹ്യം ലഭിക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു.
 4. യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ മനസ്സിലാക്കുക ഘട്ടം 4 എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ചിത്രം 4 സാക്ഷികളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അന്വേഷിക്കുക.
  • ചിലർ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ജനാലകളുള്ള നിരവധി രാജ്യഹാളുകൾ ഉണ്ട്. അവയ്ക്ക് ജനാലകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, അത് സാധാരണയായി നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമോ പരുക്കൻ ചുറ്റുപാടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ ആയിരിക്കും.
  • വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം സാക്ഷികൾ നിർമ്മിക്കുകയും മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൈബിളാണ്. വിമർശകർ ഈ വിവർത്തനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ദൈവത്വ വിരുദ്ധതയുടെ വശങ്ങളിലേക്കും കിംഗ് ജെയിംസ് പതിപ്പിൽ നിന്നും മറ്റ് പതിപ്പുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മറ്റ് വ്യത്യാസങ്ങളിലേക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ചില പണ്ഡിതന്മാർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി സഭയുടെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത പക്ഷപാതത്തിന്റെ (ചില സഭാ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ വിവർത്തനത്തെ നിർബന്ധിക്കുന്നു) മറികടക്കുന്നതിനും ബൈബിൾ എഴുതിയ യഥാർത്ഥ ഭാഷകളുടെ അർത്ഥത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതിനും വിവർത്തനത്തെ പ്രശംസിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് പണ്ഡിതനായ ജേസൺ ഡേവിഡ് ബേഡൂൺ, പിഎച്ച്.ഡി. (യഹോവയുടെ സാക്ഷിയല്ല) മതത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ചരിത്രകാരനും നിലവിൽ നോർത്തേൺ അരിസോണ സർവകലാശാലയിലെ മതപഠന പ്രൊഫസറുമാണ്. BeDuhn ഉർബാനയിലെ ഇല്ലിനോയിസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് മതപഠനത്തിൽ ബിഎയും ഹാർവാർഡ് ഡിവിനിറ്റി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലും ക്രിസ്ത്യൻ ഉത്ഭവത്തിലും എംടിഎസും പിഎച്ച്ഡിയും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂമിംഗ്ടണിലെ ഇൻഡ്യാന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള മതങ്ങളുടെ താരതമ്യ പഠനത്തിൽ. ട്രൂത്ത് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ: പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷകളിലെ കൃത്യതയും പക്ഷപാതവും എന്ന തന്റെ പണ്ഡിതോചിതമായ പുസ്തകത്തിൽ ബൈബിളിന്റെ വിവിധ വിവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ പഠനം നടത്തി. സാക്ഷികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ബൈബിളിന്റെ ഏറ്റവും കൃത്യമായ വിവർത്തനമാണ് “അതിശയകരമെന്നു പറയട്ടെ” എന്ന് അദ്ദേഹം തികച്ചും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാദമാണ് വിവിധ വിവർത്തനങ്ങളിലെ വിവിധ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ വശങ്ങളിലായി പരിശോധിക്കുന്നത്. .
  • പ്രസംഗത്തിലൂടെ രക്ഷ നേടാമെന്ന് സാക്ഷികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. മറ്റ് മിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളെയും പോലെ, രക്ഷ വിശ്വാസികൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രവൃത്തികൾ വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം വിശ്വാസം നിർജീവമാണ്. തങ്ങളുടെ പ്രസംഗ-പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി അവർ യാക്കോബ് 2:17 ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
  • വിവിധ നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി ആകെ 1,44,000 മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ “ദൈവത്തിന്റെ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും” ആകാൻ സ്വർഗ്ഗീയ ജീവിതം ലഭിക്കൂ എന്ന് സാക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സാക്ഷികൾ ഈ അവസരത്തിനായി മത്സരിക്കുകയാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. പകരം മിക്ക സാക്ഷികളും തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലത്തെ പറുദീസാ ഭൂമിയിലെ നിത്യജീവനായി കാണുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം വിശ്വസ്‌ത ദാസന്മാരും ഭൂമിയിൽ ജീവൻ അവകാശമാക്കുമെന്നതിന്റെ തെളിവായി അവർ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:11, മത്തായി 5:5 തുടങ്ങിയ തിരുവെഴുത്തുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
  • സാക്ഷികൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുകയും സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ ലഭിക്കാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പുതിയ ചോദ്യം ചേർക്കുക

 • ചോദ്യം യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉത്തരം യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ൾ വിശ്വ​സി​ക്കു​ന്നത്‌ പരിശു​ദ്ധാ​ത്മാ​വി​നെ​യാണ്‌ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ പ്രവർത്തി​ക​ളിൽ ഉള്ള ശക്തി, അവന്റെ സജീവ ശക്തി (Micah 3:8; Luke 1:35). ദൈവം തന്റെ ഹിതം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി തന്റെ ഊർജം എവിടെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ആത്മാവിനെ അയക്കുന്നുവെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 104:30; 139:7). അവൻ അദൃശ്യനാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു, പക്ഷേ ദൃശ്യമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു.
 • ചോദ്യം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മരണത്തിന് യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് എന്ത് പാരമ്പര്യമുണ്ട്?ജാക്ക്എംഐ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മരണശേഷം യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ഒരു സ്മാരകം നടത്തുന്നു. കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കുന്നു. മരിച്ചയാളുടെ ജീവിതത്തെയും സമയത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വമായ വിവരണമുണ്ട്, തുടർന്ന് മരിച്ചവർക്കായി ബൈബിൾ നൽകുന്ന പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ബൈബിൾ ചർച്ചയുണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം, ലഘുഭക്ഷണം വിളമ്പുകയും പങ്കെടുത്തവർക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാം. പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും എല്ലാവരേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
 • ചോദ്യം JW-ലെ അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്ക് അവരെ സമീപിക്കുകയും അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിവാഹിതരായ യുവതികളേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ടോ?ജാക്ക്എംഐ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കനുസരിച്ച്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജെഡബ്ല്യു നടത്തുന്ന പ്രസംഗവേലയുടെ വലിയൊരു പങ്ക് സ്ത്രീ അംഗങ്ങളാണ്. കുടുംബത്തെ സാമ്പത്തികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ പുരുഷ അംഗങ്ങൾ ലൗകികമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാലാകാം ഇത്. അവർക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉള്ളപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സംഭവിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പരിശീലനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. സാക്ഷികൾക്ക് വ്യത്യസ്‌ത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്, കൂടാതെ സ്‌ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരേ സംഖ്യയിൽ ഹാജരാകുന്നതു സാധാരണമാണ്‌. അവിവാഹിതരുടെയും വിവാഹിതരുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണ്.

കൂടുതൽ ഉത്തരങ്ങൾ കാണുക ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കൂ 200 പ്രതീകങ്ങൾ ശേഷിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം ഉൾപ്പെടുത്തുക. സമർപ്പിക്കുക

 • സാക്ഷികളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ ദയയും മര്യാദയും ഉള്ളവരായിരിക്കുക, എല്ലാത്തിനുമുപരി, അയൽക്കാരോടും സഹമനുഷ്യരോടും ഉള്ള ആത്മാർത്ഥമായ കരുതലോടെ അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പ്രതിഫലം വാങ്ങാത്ത സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരാണെന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. എല്ലാത്തരം കാലാവസ്ഥയിലും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിലും അവർ തങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. വിരമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, മിക്കവാറും എല്ലാ സാക്ഷികളും ഉപജീവനത്തിനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരും അവരുടെ സ്വന്തം ചെലവുകൾ ഗ്യാസും സമയവും മറ്റുള്ളവരോട് അവരുടെ സന്ദേശം പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചിലവുകളും വഹിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ നന്ദി എന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് $30 സമ്മാന കാർഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ( GoNift.com-ൽ സാധുതയുണ്ട്). മുഴുവൻ വിലയും നൽകാതെ രാജ്യവ്യാപകമായി മികച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക-വീഞ്ഞ്, ഭക്ഷണ വിതരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും. ആസ്വദിക്കൂ!
 • അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ധരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിശ്വാസം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് അത് സാക്ഷികൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക. അത്തരമൊരു തുറന്ന സമീപനം രസകരമായ ചർച്ചകൾക്കും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും വഴി തുറന്നേക്കാം. ഒരു ചെറിയ നന്ദി എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് $30 സമ്മാന കാർഡ് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (GoNift.com-ൽ സാധുതയുള്ളത്). മുഴുവൻ വിലയും നൽകാതെ രാജ്യവ്യാപകമായി മികച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക-വീഞ്ഞ്, ഭക്ഷണ വിതരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും. ആസ്വദിക്കൂ!
 • യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ പ്രസം​ഗ​പ്ര​വർത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ കാര്യ​ത്തിൽ അവർക്ക്‌ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അജണ്ടകളില്ല. മത്തായി 28:19-ൽ യേശു തന്റെ അനുഗാമികളോട് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് അവരുടെ വീടുതോറുമുള്ള സുവിശേഷ വേല. ഒരു ചെറിയ നന്ദി എന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് $30 സമ്മാന കാർഡ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (GoNift.com-ൽ സാധുതയുള്ളത്). മുഴുവൻ വിലയും നൽകാതെ രാജ്യവ്യാപകമായി മികച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക-വീഞ്ഞ്, ഭക്ഷണ വിതരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും. ആസ്വദിക്കൂ!

കൂടുതൽ നുറുങ്ങുകൾ കാണിക്കുക

 • വെബ്‌സൈറ്റുകളും വായനാ സാമഗ്രികളും മുൻ സാക്ഷികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ കുറിച്ചും അവരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്നും ഒരു കൃത്യമായ ചിത്രം നൽകില്ല. ഒരു ചെറിയ നന്ദി എന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് $30 ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (GoNift-ൽ സാധുതയുള്ളതാണ് .com). മുഴുവൻ വിലയും നൽകാതെ രാജ്യവ്യാപകമായി മികച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക-വീഞ്ഞ്, ഭക്ഷണ വിതരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും. ആസ്വദിക്കൂ!
 • തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വിശദീകരിക്കാൻ യഹോവയുടെ സാക്ഷികളിൽ ഒരാളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല മാർഗമാണ്. മിക്ക സാക്ഷികളും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാനുള്ള അവസരമായി അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളോട് “സാക്ഷ്യം നൽകുക” അല്ലെങ്കിൽ “സത്യം പങ്കിടുക” എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു അവസരമായി വീക്ഷിക്കും. ഒരു ചെറിയ നന്ദി എന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് $30 വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സമ്മാന കാർഡ് (GoNift.com-ൽ സാധുതയുള്ളത്). മുഴുവൻ വിലയും നൽകാതെ രാജ്യവ്യാപകമായി മികച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക-വീഞ്ഞ്, ഭക്ഷണ വിതരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും. ആസ്വദിക്കൂ!
 • എല്ലാ യഹോവയുടെ സാക്ഷികളും ഒരേ “ആത്മീയ തലത്തിൽ” ഉള്ളവരല്ല. അവരിൽ ചിലർ വർഷങ്ങളോളം അംഗങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ, കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരും വിശ്വാസത്തിൽ പക്വതയുള്ളവരുമാണ്. മറ്റുള്ളവ പുതിയതും ആരംഭിക്കുന്നതുമായവയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കൂടി ക്ഷമ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഒരു ചെറിയ നന്ദി എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് $30 സമ്മാന കാർഡ് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (GoNift.com-ൽ സാധുതയുള്ളത്). മുഴുവൻ വിലയും നൽകാതെ രാജ്യവ്യാപകമായി മികച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക-വീഞ്ഞ്, ഭക്ഷണ വിതരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും. ആസ്വദിക്കൂ!
 • ചില വിമർശകർ വീക്ഷാഗോപുരത്തിന്റെ പഴയ ലക്കങ്ങളിൽ “ദിവ്യാധിപത്യ യുദ്ധം” എന്ന പ്രയോഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വഞ്ചനാപരമായിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ ന്യായമായും, അൽപ്പം കൂടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലൂടെ, ഈ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും “ഈ ദുഷിച്ച ലോകത്തിലെ ദുഷ്ടശക്തികളോട് തങ്ങൾ കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ കരുതുന്ന ഒരു ആത്മീയ യുദ്ധത്തെ” പരാമർശിക്കുന്നതായും കാണാൻ കഴിയും. ». ഈ പദം ഇന്നത്തെ ജനപ്രിയ സംസ്‌കാരത്തെയും ബൈബിളനുസരിച്ച്, ദൈവത്തിന്റെ നീതിനിഷ്‌ഠമായ തത്ത്വങ്ങൾക്കും കൽപ്പനകൾക്കും വിരുദ്ധമാണെന്ന് സാക്ഷികൾ കരുതുന്ന “എന്തും പോകുന്നു” എന്ന ചിന്താഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ, പൊതുവെ സാക്ഷികളെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ വഞ്ചിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. പകരം, തികച്ചും വിപരീതമായി, സാക്ഷികളെ അങ്ങേയറ്റം സത്യസന്ധരായിരിക്കാനും അവർ “സത്യത്തിലും” “സത്യത്തിന്റെ” അധ്യാപകരാണെന്നും വിശ്വസിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ, ഒരു സാക്ഷിയോട് അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ, അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ദോഷമോ മരണമോ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു, കള്ളം പറയുന്നതിനുപകരം, അവർ സ്വയം ദ്രോഹിക്കുമെന്ന് അർത്ഥമാക്കിയാലും അവർ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കും. ഒരു ചെറിയ നന്ദി, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് $30 സമ്മാന കാർഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (GoNift.com-ൽ സാധുതയുള്ളത്). മുഴുവൻ വിലയും നൽകാതെ രാജ്യവ്യാപകമായി മികച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക-വീഞ്ഞ്, ഭക്ഷണ വിതരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും. ആസ്വദിക്കൂ!

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ

 • നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബൈബിൾ. (ഓപ്ഷണൽ)
 • നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ. (ഓപ്ഷണൽ)
 • തുറന്ന മനസ്സ്. (ഇഷ്ടമുള്ളത്)

റഫറൻസുകൾ

 1. [1] യഹോവയുടെ സാക്ഷി — ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 2. [2] യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് — യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ വൈദ്യചികിത്സ സ്വീകരിക്കുമോ?
 3. [3] യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് — ഒരു പുറജാതീയ അവധി ക്രിസ്ത്യാനി ആക്കാമോ?
 4. [4] വിക്കിപീഡിയ — വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പുതിയ ലോക പരിഭാഷ
 5. [5] ട്രൂത്ത് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ: പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷകളിലെ കൃത്യതയും പക്ഷപാതവും ജേസൺ ഡേവിഡ് ബേഡൂൺ, പിഎച്ച്.ഡി.
 6. [6] ജേസൺ ഡേവിഡ് ബെഡൂൻ, പിഎച്ച്.ഡി.
 7. [7] ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് സെന്റർ ഫോർ ബ്ലഡ്‌ലെസ് സർജറി

ഈ ലേഖനത്തെക്കുറിച്ച്

46,471 തവണ വായിച്ച ഒരു പേജ് സൃഷ്ടിച്ചതിന് എല്ലാ രചയിതാക്കൾക്കും നന്ദി.

ഈ ലേഖനം നിങ്ങളെ സഹായിച്ചോ?

ലേഖനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ലേഖനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക വിട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് മാന്യമായ ഒരു രാജി പ്രക്രിയ യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ നൽകുന്നില്ല. വിശ്വാസത്തിന് പുറത്തുള്ള സാധാരണ ജീവിതത്തോട് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതും പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതും പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, വിട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വെല്ലുവിളിയായി തെളിയിക്കും. ഈ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഈ ലേഖനം നൽകുന്നു.

പടികൾ

  1. യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ വിടുക എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ചിത്രം സ്റ്റെപ്പ് 1 1 വ്യക്തിഗത ഗവേഷണം നടത്തുക. നിങ്ങൾ ശരിയായ തീരുമാനമാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വീക്ഷാഗോപുരം നൽകിയ മെറ്റീരിയലുകളിൽ നിന്നും വിശ്വസനീയമായ മൂന്നാം കക്ഷി ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്താനുള്ള അവസരം നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുക.
  2. യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ വിടുക എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ചിത്രം സ്റ്റെപ്പ് 2 2 ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പ്രഖ്യാപനത്തെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്ന് തീരുമാനിക്കുക: “അങ്ങനെയും അങ്ങനെയും – യഹോവയുടെ സാക്ഷികളിൽ ഒരാളല്ല.” പരസ്യം
  3. യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ വിടുക എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ചിത്രം സ്റ്റെപ്പ് 3 3 നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സാവധാനം മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യഹോവയുടെ സാക്ഷികളിൽ ഒരാളായി ജീവിക്കുന്നത് തുടരുക. മാസങ്ങളോളം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം സാവധാനം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് മങ്ങുന്നത്. കുറച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക, കുറച്ച് തവണ വയൽസേവനത്തിന് പോകുക, ദിവ്യാധിപത്യ ശുശ്രൂഷാസ്കൂളിലെ ഭാഗങ്ങൾ കുറയുക, തുടർന്ന് നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക. അവ്യക്തമായ പദങ്ങളിൽ മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്ന ഏതൊരു സാക്ഷികളോടും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകുക. പുറത്താക്കലിനോ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വേർപിരിയലിനോ നിങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നിടത്തോളം, പുറത്താക്കൽ അറിയിപ്പിന് വിധേയരാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പലരും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  4. യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ വിടുക എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ചിത്രം സ്റ്റെപ്പ് 4 4 നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, രാജ്യഹാളിലെ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിർത്തി നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. വിയോജിപ്പിന്റെ ഒരു ഹ്രസ്വ കത്ത് എഴുതാനും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. രാജ്യഹാളിന്റെ വിലാസം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ സഹവസിക്കുന്ന സഭയുടെ “മൂപ്പന്മാരുടെ ബോഡി”ക്ക് കത്ത് അയയ്ക്കുക. കത്ത് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ മൂപ്പന്മാർക്ക് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം. സ്ഥിരീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, “അങ്ങനെയും അങ്ങനെയും യഹോവയുടെ സാക്ഷികളിൽ ഒരാളല്ല” എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തും. ഈ അറിയിപ്പ് വിശ്വസ്തരായ അംഗങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിത്തുടങ്ങാൻ ഒരു സൂചന നൽകുന്നു, അവർ നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ “ഹലോ” എന്ന് പോലും പറയരുത്.

പരസ്യം പുതിയ ചോദ്യം ചേർക്കുക

 • ചോദ്യം ഞാൻ നരകത്തിൽ അകപ്പെടുകയും ബാലപീഡനം മറച്ചുവെക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയും ചെയ്തു, എനിക്ക് 15 വയസ്സ് മാത്രം. എനിക്ക് പുറത്തുകടക്കണം. എങ്ങനെ?കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉത്തരം ആരോടെങ്കിലും പറയണം. ആർക്കും. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മുതിർന്നവരോട് പറയുക. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ്, ഒരു അധ്യാപകൻ, ഒരു പരിശീലകൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ, വേണ്ടത്ര പക്വതയുള്ള, ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളോട് പറയുക. ധൈര്യമായിരിക്കൂ.
 • ചോദ്യം ഞാൻ 16 വയസ്സുള്ള ഒരു യഹോവയുടെ സാക്ഷിയാണ്. ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ അമ്മയോട് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അവൾ പ്രായോഗികമായി എന്റെ തല കടിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കണോ?കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉത്തരം അവളോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് 16 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളതിനാൽ, തൽക്കാലം മിണ്ടാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 18 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമാകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നേടാം, തുടർന്ന് മീറ്റിംഗുകൾക്ക് പോകുന്നത് നിർത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അവളോട് വിശദീകരിക്കുക. ഇപ്പോൾ, രാജ്യഹാളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്.
 • ചോദ്യം ഒരു യഹോവയുടെ സാക്ഷിയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉത്തരം സാങ്കേതികമായി ഏതാണ്ട് ആരെയും “പരിവർത്തനം” ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ ഉത്തരങ്ങൾ കാണുക ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കൂ 200 പ്രതീകങ്ങൾ ശേഷിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം ഉൾപ്പെടുത്തുക. സമർപ്പിക്കുക
പരസ്യം

 • നിങ്ങൾ സ്നാനമേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിലവിലെ നയമനുസരിച്ച്, പുറത്താക്കൽ നടപടിക്ക് വിധേയമാകാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. ഒരു ചെറിയ നന്ദി എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് $30 സമ്മാന കാർഡ് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (GoNift.com-ൽ സാധുതയുള്ളത്). മുഴുവൻ വിലയും നൽകാതെ രാജ്യവ്യാപകമായി മികച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക-വീഞ്ഞ്, ഭക്ഷണ വിതരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും. ആസ്വദിക്കൂ!
 • ചിലർ മുഖാമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മുൻ ജെഡബ്ല്യു മീറ്റ് അപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേരുന്നത് സഹായകരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഒരു ചെറിയ നന്ദി എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് $30 സമ്മാന കാർഡ് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (GoNift.com-ൽ സാധുതയുള്ളത്). മുഴുവൻ വിലയും നൽകാതെ രാജ്യവ്യാപകമായി മികച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക-വീഞ്ഞ്, ഭക്ഷണ വിതരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും. ആസ്വദിക്കൂ!
 • ഒഴിവാക്കൽ നയം ഒരു കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ കർശനമായി ബാധകമല്ല. അങ്ങനെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഒരു അംഗം അവരുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആശയവിനിമയങ്ങൾ തുടരും. അതുപോലെ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാലും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകാൻ യഹോവയുടെ സാക്ഷികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ നന്ദി എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് $30 സമ്മാന കാർഡ് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (GoNift.com-ൽ സാധുതയുള്ളത്). മുഴുവൻ വിലയും നൽകാതെ രാജ്യവ്യാപകമായി മികച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക-വീഞ്ഞ്, ഭക്ഷണ വിതരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും. ആസ്വദിക്കൂ!

കൂടുതൽ നുറുങ്ങുകൾ കാണിക്കുക അവലോകനത്തിനായി ഒരു നുറുങ്ങ് സമർപ്പിച്ചതിന് നന്ദി! പരസ്യം

 • നിങ്ങൾ പുറത്തുപോകുന്നത് കാണുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പലപ്പോഴും നിഷേധാത്മകമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾ പുറത്താക്കപ്പെടുകയോ വേർപെടുത്തുകയോ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിലും. ഒരു ചെറിയ നന്ദി എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് $30 സമ്മാന കാർഡ് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (GoNift.com-ൽ സാധുതയുള്ളത്). മുഴുവൻ വിലയും നൽകാതെ രാജ്യവ്യാപകമായി മികച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക-വീഞ്ഞ്, ഭക്ഷണ വിതരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും. ആസ്വദിക്കൂ!
 • മങ്ങാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നു. യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ഭരണസമിതിയെ യഹോവ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ ഇനി വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് രണ്ട് സാക്ഷികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കാം. അതുപോലെ, ജന്മദിനമോ ക്രിസ്‌മസോ ആഘോഷിക്കുക, വോട്ടുചെയ്യുകയോ പട്ടാളത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സഭയിലോ ചേരുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസത്തിന് എതിരായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും പുറത്താക്കൽ നടപടിയിൽ കലാശിച്ചേക്കാം. അനേകം മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെങ്കിൽപ്പോലും ഇത് സത്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായി സമ്പർക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. ഒരു ചെറിയ നന്ദി എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് $30 സമ്മാന കാർഡ് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (GoNift.com-ൽ സാധുതയുള്ളത്). മുഴുവൻ വിലയും നൽകാതെ രാജ്യവ്യാപകമായി മികച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക-വീഞ്ഞ്, ഭക്ഷണ വിതരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും. ആസ്വദിക്കൂ!
 • സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്തുള്ള ജീവിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ സമയമെടുത്തേക്കാം. നേരിടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു മാനസികാരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലിന്റെ സഹായം തേടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ഒരു ചെറിയ നന്ദി എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് $30 സമ്മാന കാർഡ് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (GoNift.com-ൽ സാധുതയുള്ളത്). മുഴുവൻ വിലയും നൽകാതെ രാജ്യവ്യാപകമായി മികച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക-വീഞ്ഞ്, ഭക്ഷണ വിതരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും. ആസ്വദിക്കൂ!
 • പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചേരണമെങ്കിൽ ഒരു പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ പ്രക്രിയ ലഭ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് നിരവധി മാസങ്ങൾ മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ എടുത്തേക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് തുടരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പതിവ് മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡർ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ നന്ദി എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് $30 സമ്മാന കാർഡ് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (GoNift.com-ൽ സാധുതയുള്ളത്). മുഴുവൻ വിലയും നൽകാതെ രാജ്യവ്യാപകമായി മികച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക-വീഞ്ഞ്, ഭക്ഷണ വിതരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും. ആസ്വദിക്കൂ!
 • യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​കൾ അവരുടെ വിശ്വാ​സ​ത്തെ​യാ​ണു ക്രിസ്‌തീ​യ​വി​ശ്വാ​സ​മാ​യും നമ്മുടെ സമീപ​ഭാ​വി​യിൽ നടക്കു​ന്ന​താ​യി വിശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന അർമ​ഗെ​ദ്ദോൻ സംഭവ​ത്തി​ലൂ​ടെ രക്ഷയ്‌ക്കുള്ള ഏക മാർഗ​മാ​യും വീക്ഷി​ക്കു​ന്നത്‌. വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ന്യായമായ കാരണമൊന്നുമില്ലെന്ന് അംഗങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിട്ടുപോകുന്ന ഒരാൾ ഗുരുതരമായ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും ദുഷ്ടനാണെന്നും അർത്ഥമാക്കാത്ത മാന്യമായ ഒരു രാജിയും നൽകിയിട്ടില്ല; അവർ അവരുടെ NWT (പുതിയ ലോക പരിഭാഷ) 1 കൊരിന്ത്യർ 5:13-ൽ നിന്നുള്ള തിരുവെഴുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ നന്ദി എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് $30 സമ്മാന കാർഡ് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (GoNift.com-ൽ സാധുതയുള്ളത്). മുഴുവൻ വിലയും നൽകാതെ രാജ്യവ്യാപകമായി മികച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക-വീഞ്ഞ്, ഭക്ഷണ വിതരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും. ആസ്വദിക്കൂ!

പരസ്യം

ഈ ലേഖനത്തെക്കുറിച്ച്

85,265 തവണ വായിച്ച ഒരു പേജ് സൃഷ്ടിച്ചതിന് എല്ലാ രചയിതാക്കൾക്കും നന്ദി.

ഈ ലേഖനം നിങ്ങളെ സഹായിച്ചോ?


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *